Loading, please wait..

We are boring brothers.
Investori zo
Slovenska.

Pôsobíme ako investičná platforma zameraná na získavanie menšinových podielov a priame investície do dynamických, mladých spoločností s potenciálom dlhodobého rastu. Naše úsilie sa zameriava na podporu ambicióznych podnikateľských nápadov s budúcnym významným rastom.

Úspešne sme pomohli rozbehnúť desiatky spoločností a projektov, ktoré sa stali súčasťou každodenného života. Naša platforma podporuje nielen inovatívne firmy, ale aj vytvára príležitosti pre rast a posilnenie hospodárskeho prostredia.

20
+
úspešných projektov
300
k
investovaných financií
45
k
priemerná výška investície
16
m.
obrat našich spoločností

boring brothers®

Naše vnímanie sveta

Transformujeme slovenský investičný sektor. Poskytujeme mladým spoločnostiam príležitosť rozvinúť svoj potenciál a stať sa prosperujúcimi podnikmi za asistencie odborníkov. Podporujeme ich pri budovaní dlhodobej hodnoty a tým prispievame k celkovému rozvoju domácej ekonomiky.

boring brothers® sme založili v roku 2022 v Banskej Bystrici. Máme za sebou úspešne rozbehnutých niekoľko firiem a projektov a tak sme sa rozhodli, že naše know-how chceme prostredníctvom investícii posúvať ďalej. Odvtedy každý z nás pracuje na tom aby si naše firmy mohli nájsť nielen zákazníkov, ale aj ďalších investorov a rastový kapitál.

Usilujeme o zlepšenie investičného prostredia na Slovensku prostredníctvom profesionality. Budujeme na princípoch transparentnosti, spravodlivosti a spoločnej zodpovednosti medzi podnikateľmi a investormi. Podporujeme lokálne priame investície.

Prečo spolupracovať s boring brothers®

The Squad

Zakladateľmi boring brothers® sú Pavol Kubán a Milan Čanky. Skúsení podnikatelia a investori, ktorí nepoznajú nedá sa. Vždy orientovaní na cieľ a jeho dosiahnutie. Nie je to však iba o nich. Ku svojej práci potrebujú svoj tím, ktorí sa postará o bezproblémový chod jednotlivých projektov.

Pavol Kubán
Founder & Co-owner
Milan Čanky
Founder & Co-owner
Soňa Pauličová
Head of Staff
Peter Hoicler
Business analyst
01
“S Milanom spolupracujem od začiatku Water Solutions Slovakia kde nám pomáha s marketingom, internými procesmi, štruktúrou firmy ako aj aktuálnym prechodom na automatizáciu a digitilizáciu. Vždy vie poradiť a aj keď niečo vyzerá, že sa spraviť nedá tak nájde unikátne riešenie.”
Michal Šimončík - CEO
Water Solutions Slovakia
“S podnikaním som nemala žiadne skúsenosti ani potrebný kapitál, ale vďaka boring brothers som získala potrebný kapital a rovnako aj potrebné know-how na rozbehnutie svojho vlastného podnikania.”
Tereza Čankyová - CEO
Monamé Patisserie
“V rozvoji nášho salóna sme istú dobu stagnovali a tak som oslovil Milana s ponukou na spoluprácu. Som rád, že sme začali spoluprácu a opäť sme naštartovali rast.”
Tomáš Didi - CEO
Didi The Salon