Loading, please wait..

Vitajte,
sme skúsení
podnikatelia,
ktorí investujú do
boring business.

Kanceľ

Hľadáme malé Slovenské firmy s potenciálom a talentovaným majiteľom. Do firiem investujeme potrebný kapitál a stávame sa aktívnými partnermi a spolumajiteľmi firmy. Vďaka nášmu unikátnemu a dlhoročnému know-how, systému nástrojov a digitálnych technológii spoločne akcelerujeme rast, nastavíme dlhodobú a udržateľnú expanziu a zvýšime zisky firmy.

Náš investičný proces:
01.Investičný screning/scouting
02.Úvodná analýza firmy
03.Zhodnotenie potenciálu biznis modelu
04.Návrh investície do firmy
05.Dohodnutie podmienok
06.Začatie spolupráce
07.Definovanie vízie a hodnôt
08.Nastavenie organizačnej štruktúry
09.Tvorba Biznis a finančného plánu
10.Nastavenia interných procesov a štandardov
11.Tvorba produktovej stratégie
12.Tvorba obchodnej stratégie
13.Tvorba marketingovej stratégia
14.Nastavenie digitalizácie a automatizácie firmy
15.Spustenie projektu

Naše poslanie

Ako bratia v obchodnom prostredí, máme za cieľ vytvárať dlhotrvajúce a spoľahlivé obchodné vzťahy s podnikateľmi a vlastníkmi malých spoločností. Spoločne chceme rásť v podnikaní, čo zabezpečuje našu vzájomnú prosperitu a dlhodobú spoluprácu. So zakladateľmi a majiteľmi firiem sa snažíme vytvárať pevné základy pre spoluprácu, ktorá prinesie rast a rozvoj pre všetkých zúčastnených.

Naša vízia

Byť lídrom v boring business investíciach pre malé firmy a spravovať stabilné portfólio firiem s výnimočným produktom a talentovaným majiteľom.

Zdroj
našej
hrdosti.

Počas poslednych rokov sme sa jednotlivo úspešne podielali na vzniku a rozbehnutiu niekoľkých firiem čo videlo k založeniu boring brothers kde chceme v našej práci pokračovať a odovzdávať know-how malým firmám s potenciálom, ktoré majú perspektívu rásť. Pozrite si prehľad spoločností na ktorých sme sa podielali.