Loading, please wait..

Umožňujeme malým a stredným podnikateľom získať potrebný kapitál na rozvoj podnikania. Priamou investíciou získavame menšinový podiel vo firme a stávame sa priamou aktívnou súčasťou firmy. Na základe našich skúsenosti pomáha budovať firmu od základov a spoločne tak zhodnocujeme vložené investície.

Vstupujeme do malých firiem s menšinovým podielom od 30% do 49%. Hľadáme firmy s dlhodobým biznis potenciálom rásť kde je možné dosiahnúť obrat min. 500 000€ ročne s priemernou ziskovosťou na úrovni 15% - 20%. Rovnako je pre nás dôležité škálovateľnosť podnikov a možnosť predaja služieb alebo produktov viacerými spôsobmi.

Nehľadáme firmy, ktoré sa zaoberajú predajom alkoholických nápojov, cigariet a pôsobia v porno priemysle.

Registrácia

Vďaka registrácii vášho projektu môžete získať prístup k záujmu 10tkam investorom na platforme boring brothers®.

Zaslaním úvodného formuláru so základným popisom vášho projektu zabezpečíte, že ho naši analytici preštudujú a následne vyhodnotia jeho potenciál. Ročne takto zhodnotíme viac ako 100 firiem.
Hĺbková analýza

V prípade, že naši analytici vyhodnotili kladný potenciál vášho projektu púšťame sa do hĺbkovej analýzy.

Do ďalšieho kola sa v priemere dostane len 13% firiem, ktoré majú skutočný a škálovateľný biznis potenciál. V tomto kole analyzujem trh & trendy, konkurenciu, cieľovú skupinu ako samotný produkt alebo službu s jej využitím a záujmom. Pripravujeme úvodne kvalitatívne ako aj kvantitatívne prieskumy aby sme získali čo najlepšiu východiskovú situáciu.
Financovanie

Najdôležitejšou časťou úvodnej fázy projektu je zostavenie financovania a registrácia investorov.

Po úvodných analýzach a prieskumoch zostavujeme proces financovania projektu, zostavujeme úvodný business plan a projekt predstavujeme potenciálnym investorom na na platforme boring brothers®, ktorý po úvodnej registrácii prejavili záujem o projekt. Do tejto časti projektu sa v priemere dostanu 4% firiem.
Založenie

Po úspešnom vyzbieraní potrebného množstva investorov a potrebných investícii dohadujeme detailne podmienky.

Na úspešnú spoluprácu je potrebné mať jasne určené podmienky vopred. Preto v tejto fáze projektu pripravujeme firemnú štruktúru, práva a povinnosti jednotlivých strán, kompetencie zúčastnených osôb a množtvo iných faktorov, ktoré sú pre správne fungovanie spoločnosti potrebné.
Spustenie

Gratulujeme. Patríte medzi 1% firiem, ktoré úspešne prejdu celým procesom a dostanú sa na trh.

Poslednou fázou projektu je jeho spustenie. Spustením však skutočná práca ešte len začína a my spoločne so sesterskými firmami pracujeme na tom aby sa nám stanovené ciele darilo napĺňať hneď od úvodu.

“Môj model podnikania sa podobá na The Beatles. Vzájomne sa dopĺňali a výsledok bol v konečnom dôsledku ďaleko väčší ako jeho jednotlivé časti. Práve tak vidím podnikanie: Veľké veci nespraví jedna osoba, ale tím ľudí.“ Steve Jobs.